Årstämma 9 juni sker digitalt

Hej medlemmar

Brf Edölandet årsstämma kommer att hållas digitalt den 9 juni kl 16:00 (även begränsat fysiskt deltagande blir möjligt i närliggande lokal).

Detaljerad kallelse med handlingar samt instruktioner för digital deltagande kommer i slutet av maj.

Hälsningar

Styrelsen