Årsmöte 2023 (uppdatering 15 juni)

Här kommer en uppdatering angående årsmötet

Vi har blivit nödgade flytta mötet ännu en gång, idag har ni mottagit kallelse i era brevlådor för årsmöte den 29 juni  kl 18:00 i vår egna lokal under tvättstugan. Är det så att vi blir många hoppas vi vädret är fint och vi kan sitta ute.

Bokslutet kommer finnas tillgängligt på hemsidan från fredagen den 16 juni efter kl 17:00, ni hittar årsredovisningengen HÄR Vi trycker upp några ex för dem som vill få det i pappersformat.

Varför har vi flyttat mötet undrar ni säkert, det har brustit i hantering,  leverans och kommunikation från vår förvaltare Fastum.

Kontakta oss på vår e-post om ni har frågor på e-post: info@brfedolandet.se

Vänliga Hälsningar

Styrelsen