Grovsopor!

Hej alla!

Sedan en tid tillbaka så har vi infört öppettider i grovsoprummet. Det har fallit väl ut, inga extra tömningar har behövts och på så sett spar vi en hel del onödiga kostnader. När det även är bättre ordning där verkar det som att det inte är lika intressant för obehöriga eller andra att uppehålla sig där. Vi får hoppas att detta fortlöper under sommaren.

Har du möjlighet att ställa upp som vakt under öppettiderna? Onsdagar kl. 18.00 – 19.00 och sista söndagen i månaden. Ta kontakt med styrelsen info@brfedolandet.se, bifogar även ett schema nedan.

Bästa hälsningar

Styrelsen

schema april-augusti 2015