Föreningsstämma 25 maj kl 18.00 Boo Folkets Hus

Årets stämma äger rum måndagen den 25 maj kl 18.00 i Boo Folkets Hus.

Kallelse har skickats ut per post.

Vi hoppas på stor uppslutning från våra medlemmar. 

Varmt välkomna!

Styrelsen