Källarförråd, boendes namn på dörren och tavlan i porten

Styrelsen är just nu mitt uppe i arbetet med att matcha lägenheter med källarförråd. Vi hoppas inom de snaraste komma fram till hur många lediga förråd som finns. I samband med detta arbete har vi sett att lägenhetsinnehavare, namn i port och kontraktslistor inte helt stämmer överens. Därför behöver vi er hjälp!

Boendes namn på dörren och tavlorna i porten.

Detta skall hanteras av Restate och Jensen tillsammans men vi har fått vetskap om att det inte alltid fungerat.  Därför behöver vi hjälpas åt med detta så att det blir rätt. 

  • Vänligen kontrollera att era namn finns på tavlan i porten.     
  • Det är den som innehar kontraktet vars namn ska stå på tavlan. Om det inte stämmer e-posta info@brfedolandet.se så sammanställer styrelsen en lista och skickar vidare till Restate.
  • Om ni vill ha något annat namn på dörren/i porten (ifall ni har en sambo t ex) måste detta alltid särskilt meddelas.

Vi vill också påminna om att det behövs tillåtelse att hyra ut sin lägenhet i andra hand (gäller både dig som äger din lägenhet eller hyr den). Kontakta alltid styrelsen!

Gränsdragningen mellan att ha inneboende och att hyra ut i andra hand kan vara svår att göra. Kommer din kompis att använda lägenheten ”självständigt” så är det fråga om andrahandsuthyrning även då krävs tillstånd.

Se under fliken Regler/Trivselregler.

Allt för denna gång!

Styrelsen