Föreningslokal

Föreningslokalen

Edövägen 6

Föreningslokalen är idag undercentral och den mindre kvarstående ytan lämpar sig inte som uthyrbar lokal.