Förråd

Källarförråd

Det finns ett förråd till varje lägenhet, förråd finns i lämpliga lokaler i anslutning till boendet och skall visas av överlämnade part vid inflytt/överlåtelse.